Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Záruční podmínky

Záruční doby

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Na veškeré výrobky společnosti Roth s.r.o. je pro spotřebitele* poskytována základní záruka v délce 2 roky ode dne zakoupení výrobku. Při splnění níže uvedených zvláštních podmínek je pak poskytována rozšířená záruka. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (2 roky) a případně rozšířené záruční lhůty.

U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena na 6 měsíců a reklamace jsou vyřizovány do 90 dní ode dne uplatnění reklamace. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

Základní záruka - 2 roky

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech:

 • pokud není výrobek užíván v souladu s jeho určením
 • není-li doložen platný doklad o zakoupení výrobku (zákazník tedy nemá doklad o začátku běhu záruční lhůty)
 • při zjištění neodborné montáže
 • v případě, že na výrobku byl proveden neoprávněný nebo neodborný zásah majitelem, nebo jinou neoprávněnou osobou
 • chybějící nebo nesprávná údržba

Rozšířená záruka

Rozšířenou záruku poskytuje Roth s.r.o., pouze na výrobky produktové řady Roth a EXTREME.

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce v rámci rozšířené záruky zaniká v následujících případech:

 • nebyl-li originální záruční list vyplněn prodejcem a současně odbornou montážní firmou na přední straně
 • nebyla-li montáž výrobku provedena autorizovanou montážní firmou* / odbornou montážní firmou (s živnostenským oprávněním)
 • nebyla-li během dvouletého užívání provedena servisní údržba od Roth servis nebo autorizované montážní firmy

Podmínky prodloužené záruky

V rámci prodloužené záruky, nad rámec 24 měsíců od data zakoupení, má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamace a to buď:

 • opravou vady
 • výměnou vadných dílů
 • finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady, případně jiným způsobem dle vzniklé vady a její závažnosti

Prodloužená záruka nepodléhá povinnostem vyplývajícím z Občanského zákoníku. Prodloužená záruka se řídí reklamačním řádem společnosti Roth s.r.o.. Rozhodnutí výrobce o způsobu řešení reklamace je pro zákazníka závazné.

platí pouze pro wellness výrobky

ZÁRUČNÍ DOBA JE PRO SKUPINY VÝROBKŮ NÁSLEDUJÍCÍ

Výrobky produktové řady Roth

sprchové zástěny Roth                            2+3 roky

sprchové zástěny EXTREME                                   2+10 let

akrylátové vany                                                         10 let

vaničky samonosné                                                 2 roky

vaničky na podezdění                                              10 let

vaničky z litého mramoru                                       5 let

wellness výrobky (parní boxy, vířivé vany)         2+1 rok

ostatní (příslušenství, masážní panely, ...)          2 roky

Výrobky produktové řady PROJECT

komplet sortiment                                                    2 roky

EXTREME: HITECH HORIZON, HITECH HORIZON PLUS, KINEDOOR LINE 

Roth: WALK IN LINE, ELEGANT LINE, TOWER LINE, AMBIENT LINE, EXCLUSIVE LINE, PROXIMA LINE, CLASSIC LINE 

PROJECT: VŠECHNY PRODUKTY V TÉTO SEKCI 

PODMÍNKY ZÁRUKY  (popis a účel použití):

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

výrobek je určen k zamezení rozstřiku vody při osobní hygieně osob v obytných budovách, veřejných a průmyslových budovách

SPRCHOVÉ VANIČKY

hygienické zařízení, které zachycuje vodu po omývání lidského těla pod sprchou a směřuje ji do odtokového otvoru *

KOUPACÍ VANY

hygienické zařízení používané pro částečné ponoření a umytí lidského těla nebo jeho částí a pro nasměřování vody do odtokového otvoru *

VÍŘIVÉ VANY

kompletně smontovaná jednotka zahrnující koupací vanu, zařízení pro čeření vody nebo vzduchu a přidruženou elektronickou instalaci **

PARNÍ BOXY

výrobek je určen k zamezení rozstřiku vody při osobní hygieně sprchujících se osob a k masážním a relaxačním účelům **

Sprchové vaničky a koupací vany nejsou určeny pro instalaci pod obklad! Musí být instalovány tak, aby byly po obezdění vyjímatelné směrem vzhůru. Roth s.r.o. nehradí náklady spojené s poškozením obkladů, dlažby nebo zdiva, které mohou vzniknout při nerespektování tohoto pravidla.
** Vířivé vany a parní boxy jsou určeny pro použití do obytných budov.

Záruka se nevztahuje na:

 • mechanické poškození výrobku způsobené dopravou, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním výrobku, zaviněné prodejcem, instalatérem nebo uživatelem
 • vady a škody vzniklé nesprávnou instalací výrobku (v rozporu s montážním návodem, který je součástí výrobku)
 • předčasné opotřebení způsobené nesprávnou instalací
 • vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání výrobku (viz. popis a účel použití)
 • chybějící nebo nesprávná údržba (viz. návod k údržbě)
 • poškození vzniklé z důvodu usazování vodního kamene
 • závady vzniklé neoprávněným zásahem, chybným zapojením, živelnou pohromou popř. užitím výrobku v nesprávných nebo extrémních podmínkách (např. saunové místnosti, bazény, atd…)
 • u hydromasážních (parních) boxů a panelů nesmí provozní tlak vody přesáhnou hodnotu 3 bary v opačném případě hrozí nebezpečí poškození vodo-instalačních materiálů použitých na výrobku
 • výrobce si vyhrazuje právo neuznání záruky v případě prokazatelně neodborných zásahů a úprav hydromasážního systému
 • výrobce neuznává žádný požadavek náhrady škody, která byla způsobena kupujícím, přepravcem nebo třetí osobou

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY S ELEKTROINSTALACÍ JSOU ZAŘÍZENÍ TŘÍDY „I“ SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY

 • ČSN EN 60335-2-60, ČSN EN 60335-2-105, EN 12764
 • záruku nelze uplatnit, jestliže před uvedením do provozu nebyla vyhotovena výchozí revizní zpráva elektrorozvodu a přívodu k hydromasážnímu zařízení dle ČSN 331500 v návaznosti na ČSN 332000-6-61 ed.2 (IEC 346-6-61/A2)

UPOZORNĚNÍ:

Životnost spotřebního zboží jako jsou těsnící komponenty (PVC těsnění ), osvětlení, kartuše, termostaty, ložiskové pojezdy, sprchové hadice, ruční sprchy může být kratší, než záruční doba daná zákonem.

Všechny součástky, které byly namontované při montáži si zákazník musí vyměnit sám, např. sprchová hadice, pojezdy dveří.

V případě nedoložení nabývacích dokladů, se veškeré servisní práce účtují zákazníkovi dle platného sazebníků servisních pracíRoth.

Sedátka a madla v hydromasážních boxech nejsou konstrukčně řešeny pro osoby se sníženou pohyblivostí ve smyslu normy ES 93/42/EHS pro zdravotnické pomůcky. Tato zařízení slouží pro plně mobilní uživatele, jako podpůrný prostředek.

platnost od 1.1.2014

Záruční list