Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1. „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

2. „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni (…)“. Vložte na místo vynechaného textu jeden z textů dále uvedených v uvozovkách:

 • uzavření smlouvy“,
 • v případě uzavření kupní smlouvy: „ ,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“,
 • v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí: „ ,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.“, nebo
 • v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu: „ ,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.“.

3. „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Roth Czech s.r.o., Třebařov 160, 569 33, Česká Republika, tel.: +420 461 324 301/302, e-mail: objednavky@roth-czech.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

4. „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

1. „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Roth Czech s.r.o., Třebařov 160, 569 33, Česká Republika. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží.“. 

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 • Adresát (Roth Czech s.r.o., Třebařov 160, 569 33, Česká Republika, objednavky@roth-czech.cz):
 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Číslo faktury (*)/ objednávky (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Číslo účtu spotřebitele/spotřebitelů na vrácení peněz
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte