Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Vážení zákazníci, z dôvodu pokračujúcich krízových opatrení prosíme, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám: Aj ďalej je možné objednávať tovar iba na dobierku, no v rámci Slovenska môžu dopravné spoločnosti prijímať iba platbu kartou. Ospravedlňujeme sa za prechodné zníženie komfortu a ďakujeme za pochopenie. Tím Roth Czech

Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1. „Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

2. „Máte právo odstúpiť od smlouvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa následujúceho po dni (…)“. Vložte na miesto vynechaného textu jeden z textov ďalej uvedených v úvodzovkách:

 • uzavretia zmluvy“,
 • v prípade uzavretia kupnej zmluvy: „ ,keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.“,
 • v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí: „ ,keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete poslednú dodávku tovaru.“, alebo
 • v prípade uzavretia zmluvy o pravidelnej dodávke tovaru počas vymedzeného obdobia: „ ,keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete prvú dodávku tovaru.“.

3. „Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať Roth Czech s.r.o., Třebařov 160, 569 33, Česká Republika, tel.: +420 461 324 301/302, e-mail: objednavky@roth-czech.cz formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

4. „Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1. „Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil(a) pre prevedenie pôvodnej transakcie, ak ste výslovne neurčil(a) inak. V žiadnom prípade Vám tak nevzniknú ďalšie náklady.

Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.“.

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť alebo je odovzdajte na adrese Roth Czech s.r.o., Třebařov 160, 569 33, Česká Republika. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.“.

Náklady spojené s vrátením tovaru

Ponesiete iba priame náklady spojené s vrátením tovaru.“. 

Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným zpôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastností tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 • Adresát (Roth Czech s.r.o., Třebařov 160, 569 33, Česká Republika, objednavky@roth-czech.cz):
 • Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)
 • Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)
 • Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte